cercador

ENQUESTA

Els Diables Banyuts celebren el 20è aniversari. Quantes entitats locals coneixes?

5. Justificació econòmica - Subvenció 2016

La Llei General de Subvencions, en el seu article 30, estableix l'obligatorietat de justificar les subvencions públiques per part dels seus beneficiaris.

Les bases reguladores d'aquesta convocatòria estableixen el termini de 3 mesos per a justificar:
- finalitzada la contractació subvencionada o el període subvencionat (en cas que hi continuï la relació laboral), o
- finalitzat el període imputat per l'autònom/a en el projecte d'autoocupació.

La documentació a presentar, segons línia de subvenció, és la següent:

L1.a.b. / L3: JUSTIFICACIÓ PER NOVA CONTRACTACIÓ (de l’empresa, autònom/a o ESAL)

La documentació a presentar per l’empresa, autònom/a o ESAL que ha realitzat una nova, en relació al període subvencionat, és la següent:

• Formulari de Justificació Econòmica, per noves contractacions (formulari JE-1.a)
• Formulari de Relació de Despeses, per noves contractacions (formulari JE-1.b)
• Documentació relativa al període subvencionat:
- Baixa a la Seguretat Social del treballador/a (si hi ha finalització de contracte)
- Nòmines (signades pel treballador/a i segellades per l'empresa)
- Acreditació bancària (segellada) del pagament de les nòmines
- TC1 i TC2
- Acreditació bancària (segellada) del pagament de les assegurances socials

L1.b / L3: JUSTIFICACIÓ PER AMPLIACIÓ JORNADA LABORAL D’UN TREBALLADOR/A PROPI (de l’empresa, autònom/a o ESAL)

(no hi ha hagut cap sol·licitud)

L2: JUSTIFICACIÓ D’AUTÒNOMS QUE INICIEN ACTIVITAT PER COMPTE PROPI

• Formulari de Justificació Econòmica: nous autònoms (formulari JE-3.a)
• Formulari de Relació de Despeses: nous autònoms (formulari JE-3.b)
• Documentació relativa al període subvencionat:
- Acreditació bancària del pagament de les quotes d'autònoms (del període subvencionat)
- Primes dels mutualistes a d’altres modalitats alternatives al sistema públic de la Seguretat Social
- Acreditació bancària del pagament de les primes dels mutualistes a d’altres modalitats alternatives

Subvenció Foment i Millora de l'Ocupació 2016

L'Ajuntament de Vallirana, a través de la Regidoria d’Ocupació, Comerç, Empresa, Consum i Turisme, ha elaborat la tercera edició de la convocatòria de subvenció "Foment i millora de...

Idiomes ES |  EN |  FR 

Cercador de Paraules

Carrerer

Guia urbana de Vallirana Anar a la pàgina del carrerer de Vallirana

Destaquem